Kommunal Kompetanse i samarbeid med Fagforbundet inviterer til eForvaltningskonferansen 2010

Konferansen arrangeres 10. - 11. februar i Samfunssalen, Oslo.
Påmeldingsfristen er 15. januar 2010.

Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner, samt andre offentlige instanser. IT-ansatte og andre som jobber med forvaltning. Andre med interesse for området.

Konferansen setter fokus på digitalisering av offentlig forvaltning, og tar blant annet for seg forskrift om universell utforming av IKT, hvordan Offentleglova regulerer IKT og nye regler for databaseinnsyn i arkivet. Man vil også gå inn på elektronisk forvaltning og informasjonssikkerhet samt styring av forvaltningen.

Programmet kan lastes ned her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia