Hordaland fylkesforening, avd. seksjon kontor og administrasjon vil i samarbeid med Kommunal Kompetanse arrangere kurset

 Kommunikasjon i møte med publikum

 

For hvem:

 

 

 

De som møter publikum, kunder o.l som kommer med krav og som mener de har rett på noe 

Kursets formål:

 

 

 

Styrke kommunikasjonsferdigheter

 

 

Bli trygg i møte med publikum

 

 

Bevisstgjøring

 

 

Øvelser og verktøy til hjelp i hverdagen

 

 

 

 

 

 

Kursinnhold:

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon

-         Kommunikasjonens kraft på ulike nivå, verbal og non verbal

 -         Aktiv lytting – enkelt og effektfullt

 -         Å skille mellom fakta og vurdering, observasjon og tolkning

 Spørsmål som låser og spørsmål som driver samtalen fremover

 Etikk og mellommenneskelig forståelse i hverdagen

-         Bevissthet om egen kommunikasjon og reaksjonsmønstre

 -         Etikk og verdier

 -         Hvordan ansvarliggjøre den andre part

 

 

 

Arbeidsform: Det vil bli oppgaver, øvinger, eksempler og aktiv dialog

 

 

 

 

Foreleser: Eli Karin Yndestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møterom:      „Vestlandet“ – 1. etg. i fylkesbygget

Tidspunkt:      10. november (kl 09-15:15)

 

 

Påmeldingsfrist:  1. november 2009

 

 

 

 

 

Påmeldingen sender du til e-post:  post@hbur.no

 

 

Har du spørsmål – ta kontakt med Astrid Marthinussen

 

 

tlf. 55 96 10 37 eller Dagmar Reutz Hillestad – tlf. 92 66 74 65

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia