Velkommen til studentkonferanse!

LOs nestleder Tor- Arne Solbakken inviterer til studentpolitisk konferanse på Folkets Hus, Oslo 14.januar 2010.

11 måneders studiestøtte- Er Arbeiderpartiet en bremsekloss?

De rødgrønne partiers landsmøter vedtok 11 måneder studiestøtte i partiprogrammene for den neste regjeringsperioden, og sentrale politikere har gjentatt gitt løfter om studiefinansieringen gjennom hele valgkampen. Likevel er det forhandlet bort i Soria Moria 2.

Politikere er invitert til konferansen for å fortelle våre tillitsvalgte og medlemmer hva om som har skjedd og hva som skal gjøres.

Er studentskipnaden historie?

En ny gjennomgang av studentsamskipnadene avdekker flere svakheter ved virksomhetene. Rapporten som er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, peker på utfordringer i forhold til økonomisk styring og soliditet og ved selve organiseringen. Rapporten gir en kartlegging og vurdering av både aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling innen studentsamskipnadene.

 BDO Noraudit, som har utført rapporten, peker på flere forhold som er utfordrende i forhold til nåværende organisering og styring.

 Lenke til rapporten

 Vi får rapporten presentert og NTL, STL og NSU kommer med kommentarer som en del av debatten om studentskipnadens fremtid.

Målgruppe:
Studentmedlemmer, tillitsvalgte for studenter og studentpolitikk, ansvarlige for studentarbeidet i LOs fagforbund og ansvarlige for høyere utdanning og utdanningspolitikk.

Tidsramme:
Dagskonferanse kl 0930-15.15 torsdag 14. januar. 

Påmelding til konferansen ved å bruke dette skjemaet: 

 Spørsmål vedr. påmelding kan rettes til Tonje Herlufsen, e-post: tonje.herlufsen@lo.no eller tlf. 23 06 17 26.

 Spørsmål om programmet kan rettes til Olav Andresen, olav.andresen@lo.no

 Påmeldingsfrist 15.desember

Konferansen er gratis

Reiseutgifter dekkes av den enkelte.

Andre artikler om Studentkonferanse:

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia