Last ned tv-info nr 26 i pdf format her


Forbundsuken 2009
Fagforbundets forbundsuke går mot slutten. Det har denne uken vært en veldig aktivitet rundt om kring i de forskjellige fagforeningene. Vi noterer at det er vervet mange mange nye medlemmer i Fagforbundet denne uken, og vi ønsker alle nye medlemmer hjertlig velkommen inn i norges største og beste forbund.

Vellykket arkivkonferanse.

Fagforbundet Hordaland arrangerte arkivkonferanse for arkivpersonell i Bergen fredag 6. november. Konferansen var fulltegnet, og spekket med gode forelesere. Tilbakemeldingene var at dette var en kjempedag. Du kan lese reportasje og se bilder her


Trusler og vold på arbeidsplassen

En ny Fafo-undersøkelse blant Fagforbundets og FOs medlemmer viser at tre av fem ansatte som jobber i tjenester for psykisk utviklingshemmede, på barnevernskontor og i barnevernsinstitusjoner har blitt utsatt for vold eller trusler om vold de siste 12 månedene. Les mer her

LOs studentkonferanse 2010

LOs nestleder Tor- Arne Solbakken inviterer til studentpolitisk konferanse på Folkets Hus, Oslo 14.januar 2010. Dagen er gratis, og har et spennende program. Les mer her

Landsdekkende konferanse for barnepleiere

 

 

Fagforbundet arrangerer landsdekkende konferanse for barnepleiere. Storefjell Resort Hotell, Gol. 21. - 23. april 2010. Tema er bla Inspirasjonsforedrag v/ lege Magnar Kleven, Bilirubin og lysbehandling og Kreft hos barn. Påmelding og mer info kan du finne her

E-forvaltningskonferansen 2010

Fagforbundet og Kommunal Kompetanse har gleden av å invitere til E-forvaltningskonferansen 2010. Konferansen setter fokus på digitalisering av offentlig forvaltning, og tar blant annet for seg forskrift om universell utforming av IKT, hvordan Offentleglova regulerer IKT og nye regler for databaseinnsyn i arkivet. Les mer her

Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember

 

 

Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven. Les mer her

LO-skolen Modul Læring (lo.no)

2 samlinger: 11 - 14 januar og 1 - 4 februar 2010. Søknadsfrist er 06. november 2009.Læring er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet. Denne modulen skal undersøke hvordan læring og utvikling skjer på kurs men i tillegg se på læring på en bredere basis. Modulen skal gi deltakerne mulighet til å utforske filosofiske, sosiokulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser. Les mer her
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia