FORVALTNINGSPOLITIKK – STUDIETILBUD I SAMARBEID MED UNIVERSITETET I BERGEN

Arbeidsutvalget i LO Stat vedtok høsten 2009 å videreføre studietilbudet i forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen. Det er 3 forskjellige kurs som til sammen gir 60 studiepoeng.

Våren 2010 gis tilbud om kurs 1: Forvaltningspolitikk – Medvirkning, styring og autonomi. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.

Studiet er godkjent som OU- kurs. Det vil si at medlemmer har rett til permisjon med lønn etter HA i Staten og Spekter for å delta på samlingene.

Studiet er et selvstendig kurs (15 studiepoeng) og er organisert med nettstudier og tre samlinger:
1. samling 18 – 20 januar i Bergen (Overnatting på Scandic City Bergen Hotell)
2. samling 15 – 17 mars på Sørmarka
3. samling 26 – 28 april på Sørmarka

Eksamen avvikles fredag 28 mai i Bergen.(Overnatting på Scandic City Bergen Hotell)

LO Stat ber forbundene medvirke til at dette tilbudet blir gjort kjent for tillitsvalgte og andre medlemmer. Utgiftene til kurs, reise og opphold for de som får plass blir i sin helhet dekket av LO Stat.

Mer informasjon og søknadsskjema til studiet kan dere finne ved henvendelse til LO Stat ved kursleder Sigrun Torrissen, tlf 975 80 859 eller faglig ansvarlig for studiet ved Universitetet i Bergen Dag Runar Jacobsen, tlf 55 58 86 09.

LES MER om kurset på universitetets nettside

Søknad sendes LO Stat innen 13. november 2009.

Til søknadsskjema.
Skjemaet må skrives ut, og sendes utfylt til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 OSLO.
Merk konvolutten ”Forvaltningspolitikk 2010”.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia