Invitasjon til konferanse om et familievennlig arbeidsliv

Konferansen er fra lunsj til lunsj 12.- 13. januar 2010. Arrangør er BLD (Barne- og likestillingsdepartementet), i samarbeid med partene i arbeidslivet. Deltakelse er gratis, mens overnatting betaler den enkelte.

Vi har i dag gode offentlige velferdsordninger for foreldre. Regjeringen ønsker å styrke samspillet mellom virksomhetenes sosiale ansvar og velferdsordningene.

Målet er å utvikle et mer familievennlig arbeidsliv for både kvinner og menn.

Konferansen vil se nærmere på hvordan virksomhetene kan gjøre det enklere for medarbeidere å kombinere arbeid og omsorg for barn og familie.

Konferansen er først og fremst rettet mot ansvarlige for personalpolitikk og administrasjon, og representanter fra arbeidslivets organisasjoner.

Påmeldingsfristen er 20. november! til caa@bld.dep.no. Ved påmelding gi beskjed om du skal delta på middagen og om du skal ha overnatting. Se for øvrig foreløpig program og invitasjon.

Andre artikler om Likestilling:
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia