Møte i faggruppe renhold og vaskeri

 

Første dag av møtet gikk med på å evaluere plogspissprosjektet for renhold så langt. Gruppa ble orientert om det nye INSTA-prosjektet og kom med innspill på hvordan fylkene og fagforeningene på beste mulig måte kan jobbe målrettet for renhold.

Gruppa kom også med ytterligere innspill til miljø innen renhold, med særlig vekt på bruk av kjemikalier og engangsemballasje. Gruppa ble videre orientert om arbeidet i SUN, det nordiske samarbeidet på renhold. Det har kommet flere henvendelser til gruppa fra fylkeskretser og fagforeninger vedrørende blant annet fagbrev, som gruppa diskuterte og besvarte.

Den 9.-10. januar skal Fagforbundet arrangere en ny renholdskonferanse i forbundets lokaler i Oslo. Gruppa kom med innspill til programmet, som vil være relativt likt programmet på konferansen på Hell i april i år.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia