FANEMARKERING MOT BYRÅDET I BERGEN 2010 BUDSJETTT
tirsdag 24. november 2009

 

VI KREVER ET STYRKET BARNEVERN!

FAKKELTOG OG FANEMARKERING MOT BYRÅDETS 2010 BUDSJETT 7.DESEMBER KL 15, Bergen Rådhus.


VI KREVER AT BYRÅDET TAR ANSVAR FOR BARN OG UNGE!

20 NYE STILLINGER NÅ – OG STØTTE TIL OPPTRAPPINGSPLAN FOR BARNEVERNET!

Barnevernloven slår fast at barnevernet skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Regjeringen har nå bevilget pengene i Statsbudsjettet (frie midler) til 400 nye stillinger på landsbasis, og da må kommunen følge dette opp når budsjettet for Bergen blir vedtatt i bystyret 14.desember 2009!

Byrådet vil ikke prioritere barnevernet i budsjettet, derfor arrangerer Fellesorganisasjonen fakkeltog mot byrådets manglende satsing på barnevernet. Vi oppfordrer andre fagforeninger og enkeltpersoner om å delta i denne viktige markeringen som krever at byrådet prioriterer de som har mest behov for støtte fra samfunnet. La oss vise at mange fagforeninger er solidarisk!

Møt opp ved RÅDHUSET kl 15.00 – vis din støtte!
Vær med i fakkeltog til bystyresalen kl 15.30!

Byrådet i Bergen må prioritere de mest utsatte barna i vår by!
Fellesorganisasjonen og LO i Bergen og Omland forlanger at det opprettes 20 nye stillinger i barnevernet i Bergen nå!
Vi krever at Bergen bystyre stiller seg bak en opptrappingsplan for barnevernet!

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia