Til alle unge medlemmer i Fagforbundet Bergen 282.

Jeg heter Øyvind L M Nilsen, er ungdomsrepresentant i Fagforbundet Bergen 282 og er ansatt ved Kringsjåveien Bosenter Psykisk Helse avd Laksevåg.

Jeg har da ansvaret for ungdomsarbeidet innenfor fagforeningens organisasjonsområde. Viser til handlingsprogrammet for Fagforbundet ungdom på nettsidene til fagforbundet.  www.fagforbundet.no/ungdom

Fagforbundet Ungdom er en betydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og likestilling, internasjonal solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et levende miljø.

 

Jeg vil  gjerne ha innspill fra dere på områder dere ønsker vi Ungdommer skal arbeide med eller annet som vedrører unge medlemmer.

Dette kan for eksempel være innen utdanning, lønn, miljø,likestilling, internasjonalt arbeid osv.

Til slutt vil jeg be om deres e-post adresse, slik at det vil bli enklere å sende dere informasjon som kan være av interesse.

Denne kan sendes til: ungdom@fagforbundet-bergen.no

Med hilsen

 

Ungdomstillitsvalgt

Øyvind L.M Nilsen

Tlf: 72601916 / 97472483

Nå på nyåret skal det være årsmøte den 25 Januar   og da vil jeg veldig gjerne at dere ungdommer kommer, sånn at jeg får hilst på dere og at vi får lagd ett ungdoms utvalg … Det er fortsatt ledige plasser så bare send meg en melding om du vil sitte i ungdomsutvalget i Fagforbundet 282 Bergen…

Ungdoms utvalget ser foreløpig slik ut

Leder  Øyvind L.M Nilsen   Nestleder Bente Økland

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia