Yrkesfaglig studiehefte om demens

 

 

Heftet ble utviklet i forbindelse med at det skulle opprettes to nye enheter for personer på Vestby sykehjem. Sykehjemmet hadde mange ansatte som ikke tidlgere hadde arbeidet med personer med demens.  Heftet kommer nå i sin andre utgave.

Fagforbudnet, Seksjon helse og sosial, håper En bedre hverdag for personer med demens kan bidra til å fremme god kvalitet i miljøarbeidet, og at det stimulerer ledre og ansatte til vidiere faglig utvikling innen feltet.

 

Heftet kan bestilles via vår nettbutikk (denne linken)

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia