Nytt studium i servicekvalitet

 

Studentene skal lære å tilpasse tilbudet etter behov, kunne vurdere kvaliteten på tilbudet, gjennomføre servicekvalitetsmålinger og bruke avviksanalyser som et styringsverktøy. Videre skal deltakerne tilegne seg kunnskap for å kunne fange opp trender og endringer i markedet.

En viktig del av studiet er prosjektarbeidet hvor studentene skal arbeide med et eget prosjekt. Prosjektet vil kunne tilpasses løpende arbeidsoppgaver i egen organisasjon og være vinklet mot kartlegging av servicekvalitet.

Forvaltere og medarbeidere som har ansvar for servicekvalitet og ledelse vil derfor kunne ha særlig nytte av kurset.

Søknadsfrist 18. januar. Les mer hos Høgskolen i Akershus.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia