Renholdskonferansen 2010

Fagforbundet inviterer sine medlemmer til renholdskonferanse i Fagforbundets lokaler 9.-10. februar! Etter stor suksé med renholdskonferansen på Hell i april, med mange på venteliste, arrangerer vi nå den samme konferansen om igjen.

Vi satser på det samme brede programmet som ved forrige konferanse, og blant temaene er:

· Smitterenhold
· Renholdsplaner
· Inkluderende arbeidsmiljø
· Helse, trivsel og produktivitet på arbeidsplassen- avhengig av et godt renhold
· Arbeidet med fagbrev og språkopplæring
· Ergonomi for renholdere
· Sosialt samvær og erfaringsutveksling

Et fullstendig program vil komme innen kort tid. De som ikke fikk plass på forrige konferanse prioriteres.

Konferansen begynner med registrering kl. 10.00, det faglige programmet begynner kl. 11.00, den 9. februar og avsluttes kl. 15.00 10. februar.

Full konferansepakke inkluderer en natt på hotell og matservering under konferansen. Denne pakken koster 2200,-. Konferansepakke uten hotell koster 1000,-.

Påmelding foregår her.

Påmeldingsfrist er 15. januar.


Vennlig hilsen

Seksjon samferdsel og teknisk

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia