Temahefter for barnehagene

 

Temaheftene om barnehage handler om språkmiljø og språkstimulering, barn med nedsatt funksjonsevne, barns medvirkning, samisk kultur, IKT i barnehagen og natur og miljø for å nevne noen. Målet er i følge Kunnskapsdepartementet at disse skal være til nytte for ansatte, barnehageeiere og barnehagemyndigheter. Her finner du heftene

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia