19. desember 2009

Kom inn og se!

Barnehagedagen for 2010 er satt til tirsdag 16. mars, med slagordet Kom inn og se! I år er det ekstra fine illustrasjoner til budskapet. Nå er nettsida oppe, og fra 4. januar vil det bli mulig å bestille gratis materiell for barnehagene som ønsker å markere dagen.
 

Nytt Yrkes-NM

Barne- og ungdomsarbeiderfaget ble en suksess i Yrkes-NM 2008. Neste NM går av stabelen på Lillehammer i 2010.
 

Nordisk samarbeid om små håndverksfag/kulturfag

Nordisk ministerråd vil opprette en felles database basert på den norske modell, hvor alle nordiske håndverksfag kan registrere seg, både håndverkere, elever og virksomheter.
 

Forsterket innsats mot mobbing - helhetlig arbeid med læringsmiljøet

- Ingen elever skal grue seg til å gå på skolen. Mobbing er uakseptabelt. Dette var åpningen i Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sin tale ved en regional konferanse om satsingen "Bedre læringsmiljø" i Oslo.
 

Nytt studium i servicekvalitet

I februar 2010 starter et nytt studium på Høgskolen i Akershus. Studiet egner seg for alle som arbeider med å planlegge, utvikle og lede serviceorganisasjoner både i privat- og offentlig virksomhet.
 

Temahefter for barnehagene

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rekke temahefter til støtte i arbeidet med ny rammeplan for barnehagen.
 

Barnehageprisen 2009 for kunst og kultur

Fem barnehager er kåret til vinnere av årets barnehagepris for kunst og kultur. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har ansvaret for prisen.
 

Tar vare på immatriell kulturarv


Den 2. og 3. desember 2009 arrangerte Norsk handverksutvikling, NHU, en konferanse om UNESCOs konvensjon om immatriell kulturarv. Nå skal også Norges immaterielle kulturarv bevares.
 

Takk for et spennende år


Med årets siste nyhetsbrev ønsker seksjonsadministrasjonen alle en riktig god jul og et godt, nytt år.
 
Har du spørsmål om nyhetsbrevet kan du kontakte Ellisiv S. Selnes

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia