Kommunal Kompetanse inviterer til kurs i
Forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge
Begrepet problematferd er et begrep som dekker/ erstatter begreper som utfordrende atferd, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uønsket/uakseptabel atferd, overskuddsatferd m.m. Problematferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd med intensitet, frekvens eller styrke som utsetter personen selv eller andre for fysisk fare, eller som i stor grad vil føre til begrenset bruk av eller tilgang på vanlig sosial deltakelse i samfunnet (Emerson m.fl., 1996).

Eksempler på problematferd kan være selvskading, angrep på andre, materielle ødeleggelser, skriking/hyling, kverulering og annen sosialt fornedrende atferd.
Dette kurset vil fokusere på hvordan forebygge problematferd.

For hvem
Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern, PPT.
Terje Wårheim har fått glimrende tilbakemeldinger på kurset ”Sosial kompetanse” og den mer omfattende ART sertifiseringen som vi nå har kjørt 2 ganger i Bergen.
Nytt sertifiseringskurs settes opp i april/ mai 2010

Sted Augustin hotell, BERGEN
Dato 17.02.2010
Påmeldingsfrist 25.01.2010

Les hele kursinvitasjonen og påmelding her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia