Den 4. nasjonale helserettskonferansen (Høgskolen i Lillehammer)
Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Årets tema er "samhandling og kvalitet

Program og informasjon finner du her
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia