Konferanse om mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse

 

Målgrupper: Alle med et engasjement eller interesse for arbeid for mennesker med utviklingshemning og andre med nedsatt funksjonsevne.

Arrangør er: STiFTElSEN SOR
SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID MED UTVIKLINGSHEMMEDE

Konferansen er praktisk rettet, og aktuell for alle som arbeider for personer med utviklingshemning.
Fagfolk fra Norge, Danmark og Storbritannia gjør rede for sammenhenger og metoder for å forebygge og håndtere forhold knyttet til sinne hos personer med utviklingshemning.
Blant annet vil to systemer / tilnærminger bli presentert: ART og Studio III.

Se program og mulighet til påmelding her.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia