Yrkesfaglige håndbøker fra Seksjon helse og sosial

 

Med disse håndbøkene ønsker vi å gi et nyttig verktøy i det daglige. Håndbøkene inneholder temaer som vil gi den enkelte utbytte av å lese for å oppdatere sin kunnskap, eller den kan brukes som oppslagsverk .

I tillegg til et avsnitt om førstehjelp, finnes en kalender med plass til å notere. Litt informasjon om Fagforbundet, og en god del om lov - og regelverk som regulerer yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgssektoren.

Hygiene og smittevern er temaer som alt helse- og omsorgspersonell er opptatt av ,  - og som du kan finne mer om i håndbøkene.

Vi håper at bøkene vil bli flittig brukt, og at de oppfattes som et nyttig faglig hjelpemiddel.

Håndbøkene selges via Fagforbundets nettbutikk i pakninger med 10 stk til kroner 200,- pr. pakke.

Nettbutikken finner du her.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia