Konferanse- Bruk av standarder i offentlig sektor

Fagforbundet inviterer tillitsvalgte og yrkesutøvere til å lære mer om bruk av standarder. Bruk av standarder i offentlig sektor blir stadig viktigere. Dette gjelder både for å sikre kvalitet på tjenestene og som viktige verktøy når offentlige tjenester er truet av konkurranseutsetting.

Standard Norge er en uavhengig organisasjon som er ledende på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Standard Norge bidrar til at ulike parter samles og utarbeider en felles standard på et område. I flere sammenhenger benytter lovverket seg av ulike standarder.

 Målsetningen med konferansen er at både tillitsvalgte og yrkesaktive skal få kjennskap til de ulike type standarder som finnes, og bruk av aktuelle standarder for kommunene som eksempler. Det er også viktig med en forståelse om hvorfor det er viktig med bruk av standarder. Konferansen er særlig rettet mot tillitsvalgte og ansatte i teknisk sektor, i tillegg til rådmenn og andre som arbeider med planlegging, teknisk utvikling og kvalitet i kommunene.

Konferansen avholdes i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo 10. mars. Påmeldingsfristen er 17. februar.

Fullstendig program finner du her.

Konferansen koster 500,- pr. person. Reise må dekkes av fagforeninger eller arbeidgiver.

Meld deg på her.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia