Ny hovedavtale: KS

 

I forhandlingenene om ny Hovedavtale ble KS og forhandlingssammenslutningene onsdag 14. desember 2009 enige om et anbefalt forslag.

Hovedavtalen inngås for en ny 4-års periode og endringene knytter seg i hovedsak til redaksjonelt ajourhold for å modernisere og presisere enkelte formuleringer. Bestemmelsen om likestilling er utvidet med målsettinger om å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Partenes felles forord er tatt inn i Hovedavtalen og endret til et innledende formål, og omtaler blant annet:

  • Viktigheten av å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv slik at sykefravær og uføretrygd reduseres
  • Viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø
  • Viktigheten av  ivaretakelse av og løsning på  spørsmålet om medvirkning og medinnflytelse ved kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid.

De sentrale parter har dessuten i protokoll blitt enige om felles forståelse om:

  • Hovedavtalens drøftingsgrunnlag for tillitsvalgtordninger og virkning for undervisningspersonalets rett til tillitsvalgt på arbeidsstedet.
  • Avvikling av Hovedavtalens permisjoner ved ekstraordinære situasjoner hvor forsvarlig drift må opprettholdes. Her pekes særlig på hensynet i bedrifter og virksomheter med få ansatte.
  • Ved tillitsvalgtopplæring i Hovedavtale og Hovedtariffavtale skal som hovedregel gis permisjon med full lønn.  

Det er satt frist til 1. februar 2010 for partene å gi endelig tilbakemelding  om

Hovedavtalen aksepteres. Det vil bli utarbeidet rundskriv om bestemmelsene, samt avholdt felles informasjons- og opplæringsopplegg.

Se linker til protokoll og endringene i Hovedavtalen oppe til høyre

 

Aktuelle dokumenter

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia