Kompetsansekartleggingen i Bergen kommune
I forbindelse med hovetarifforhandlingene i 2008 kom det inn det meget omtalte punktet om Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver. Hvis det er noen som ønsker å lese hva som står i meklingsmannens møtebok og forslag så finner de den i sin helhet her

Det er gått ut et skriv fra HR-Forhandling til alle resultatenheter om at man nå skal kartlegge alle ansatte i hovedtariffavatlens kapittel 4 sin
formalkompetanse. Hvis det er enheter som har fullstendig oversikt over alt fra før av så er det ikke nødvendig å gjøre det på nytt.

Det som skal kartlegges nå er formalkompetanse – dvs kurs, utdannelse osv. Realkompetanse vil en komme tilbake til senere.

Vi ber om at hvis det er enheter som ikke er i gang  at våre tillitsvalgte ute tar kontakt med resultatenhetsleder for å høre hva som skjer på sin avdeling. 


Konferanse- Bruk av standarder i offentlig sektor

Den 10. mars skal Fagforbundet i samarbeid med Standard Norge avholde konferanse om bruk av standarder i kommunene. Fagforbundet inviterer tillitsvalgte og yrkesutøvere til å lære mer om bruk av standarder. Bruk av standarder i offentlig sektor blir stadig viktigere. Dette gjelder både for å sikre kvalitet på tjenestene og som viktige verktøy når offentlige tjenester er truet av konkurranseutsetting. Les mer her 

Yrkesfaglige håndbøker fra Seksjon helse og sosial
3 nye håndbøker ligger nå klar. Dette er håndbok for sykepleiere, håndbok for hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere og håndbok for hjemmehjelpere. Les mer her

 
Kurs og seminarer på STAMI våren 2010 
Vårens kurs- og seminartilbud er klart. I løpet av våren kan vi tilby seks frokostseminarer, kurs i aktuell arbeidsmedisin, BHt-konferanse, kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (prøvetaking) og oppstart av nytt grunnkurs for BHT. Les mer her  

Arbeidsmiljøkonferansen 2010 
Dato for Arbeidsmiljøkonferansen 2010 i Ulvik er fastsatt til 28. og 29. september. Komiteen er i gang med programarbeidet og satser på å ha programmet klart i god tid før sommerferien

Sykefraværskonferansene 2010: Lavere sykefravær? Klart vi kan! 
Vi deler erfaringer fra tre års målrettet arbeid med å redusere sykefraværet. Møt kommuner som lykkes, Nav, leger og andre relevante aktører. Les mer her

Konferanse om mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse 
Håndtering av utfordrende adferd hos personer med utviklingshemming. Konferansen avholdes i Bergen 8 og 9 april 2010. Målgrupper: Alle med et engasjement eller interesse for arbeid for mennesker med utviklingshemning og andre med nedsatt funksjonsevne. Les mer her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia