Fagforbundets sekretær og kontormedarbeiderkonferanse 2010
4 og 15 januar arrangerte Fagforbundet fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere i Fagforbundets lokaler i Oslo.Tema som stod på dagsorden var blandt annet realkompetansevurdering, etikk, trivsel på arbeidsplassen og nettverksbygging.

Fagforbundet Bergen var representert med flere deltakere på konferansen. På bildet ser vi deltakerne fra Hordaland.

Tilbakemeldingene vi har fått fra de som var deltakere er veldig gode.

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut på hjemmesiden til Faggruppe sekretærer.
Varsling-etikk v/ Nils Lie advokat i Fagforbundet
Sekretærenes rolle som superbruker v/Anne Marit Færden, arkivleder i Fagforbundet
Realkompetanse v/Kristine Hansen, rådgiver i seksjon Kirke, kultur og oppvekst
Plogspiss-sekretærer v/Britt Silseth, medlem i Faggruppe for sekretærer
Trivsel på arbeidsplassen v/Rune Ramsli, opplæringsleder Kommunal Kompetanse

http://www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/ska/Faggrupper/faggruppe1_sekreterer/

Det vil komme fyldigere omtale fra konferansen i faggruppens månedsbrev og i neste utgave av Fagbladet

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia