LO og SAMFO enige om ny hovedavtale

LO og SAMFO ble i dag ferdige med forhandlingene om en ny hovedavtale. LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som ledet forhandlingene på vegne av LO, er fornøyd.
 Hun er spesielt tilfreds med at tillitsvalgtes arbeidsvilkår er styrket. En nyvinning i avtalen vil være viktig for mange tillitsvalgte: I dag taper de pensjonsrettigheter for den tiden de bruker på møter og kurs i forbundenes regi, selv om de får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra forbundet sitt. Et nytt punkt i hovedavtalen åpner for at bedrifter og forbund kan bli enige om at de får lønn fra bedriften som normalt, og at forbundene refunderer lønn til arbeidsgiverne. Kravet ble fremmet av Handel og Kontor, etter at mange tillitsvalgte har tatt opp dette som et problem. 

– I den grad dette har vært et hinder for at tillitsvalgte kan delta på møter og kurs, har vi løst problemet nå, sier LO-sekretæren. 

Likestilling
Tilleggsavtalen om likestilling er vesentlig forsterket i den nye avtalen.  I avtalen slås det fast at likestilling er et lederansvar og skal forankres på alle nivåer og at resultatene skal måles. 

LO og SAMFO skal sammen finne virkemidler for å hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og i arbeidet på den enkelte bedrift skal man prioritere likebehandling ved avansement, rekruttering av kvinner til lederstillinger og organisere arbeidstiden slik at det fremmer likestilling.ke
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia