Trafikkbetjenter ikke lenger offentlig tjenestemann?

 

Lovteksten er vedtatt slik den er foreslått i Odelstingproposisjonen, men seksjonen skal se hva som er sagt under stortingsforhandlingene og muligheten for at Stortinget videreførte den gamle definisjonen. Vi har gitt innspill til en arbeidsgruppe som er nedsatt av Samferdselsdepartementet og bedt dem også se på dette i arbeidet med felles trafikkregulering

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia