Kurs for opplæringsansvarlige i fagforeningene
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for de som er opplæringsansavarlig i fagforeningene. Kurset går av stabelen i Øystese 18 og 19 februar 2010. Du kan lese mer og melde deg på på http://www.kurs-hordaland.no

Fagforbundets sekretærkonferanse
14 og 15 januar arrangerte Fagforbundet fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere i Fagforbundets lokaler i Oslo.Tema som stod på dagsorden var blandt annet realkompetansevurdering, etikk, trivsel på arbeidsplassen og nettverksbygging. Tilbakemeldingene vi har fått fra de som var deltakere er veldig gode. Her er et bilde av de fra Hordaland som deltok på konferansen, og som vi ser er det flere kjente fjes fra Bergen.

LO en garantist for sykelønnsordningen
Forhandlingene om en ny IA avtale er i gang. På onsdag talte LO leder Roar Flåthen til representantskapet i LO i Bergen og omland. En tydelig og klar LO leder gav klar beskjed om at LO stolte på regjeringens lovnader om at endring av sykelønnsordningen ikke var aktuellt, og at LO var en garantist for dette. Du kan lese mer om møtet her

Norge som innvandringsland

Det er ledig plass på studie Norge som innvandringsland melder Universitetet i Bergen. Studiet har 4 tema og 15 st.poeng pr. tema. UiB ønsker flere påmeldte. Påmeldingsfristen for vårsemesteret er utvidet til 31. januar. Du kan laste ned informasjonsbrosjyre om studie her

Varsler rettssak (Pressemelding)

LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene er sterkt kritiske til regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 2009. Det går fram av en felles høringsuttalelse om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Du kan lese hele pressemeldingen her

Fagforbundet blir representert i kvinnepanelet

 

Fagforbundets Karianne Sten Karlsrud skal sitte i kvinnepanelet til likestillingsminister Audun Lysbakken (SV). Panelet skal komme med innspill i likestillingspolitikken. Les mer her
 

 


 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia