Kursoversikt 2010 for Seksjon samferdsel og teknisk

Seksjon samferdsel og teknisk har laget en oversikt over konferanser som vil bli arrangert i 2010 fra sentralt hold.Seksjonsstyret ønsker å tilby faglig gode kurs for medlemmene,og målet er at kompetansen skal kunne komme til nytte på den enkeltes arbeidsplass og i den enkeltes yrkesutøvelse.

Det settes deltakeravgift på konferansene slik at vi kan gi flest mulig et tilbud i løpet av denne fireårsperioden. Deltakeravgiften dekker konferansen med kost, hotell og innledere. De fleste konferansene blir avholdt i Fagforbundets lokaler i Oslo. Konferansene legges nettsidene til Fagforbundet sentralt, og her på Fagforbundet Bergen sine sider etterhvert som de kunngjøres.

Det er et par konferanser som ikke har kommet helt på plass med tanke på tidspunkt og sted, men det vil bli lagt ut på nettsiden etterhvert. Seksjonsstyret håper dere finner tilbudet interessant

Renholdskonferanse
Dato: 9.–10. februar
Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo,Keysersgate 15
Målgruppe: Renholdere, renholdsledere
Tema: Ergonomi, renholdsplaner,smitterenhold, etc.
Påmeldingsfrist: 15. januar
Deltakeravgift: 2200 kr
Antall: 100

NS INSTA 800 seminar
Dato: 2.–3. mars
Sted: Fagforbundetslokaler i Oslo, Keysersgate 15
Målgruppe: Insta ansvarlig i seksjonsstyrene i fylketskretsen
Tema: opplæring i NS INSTA 800,konkurranseutsetting, anbud
Påmeldingsfrist: 7. februar
Antall: 25

Bruk av standarder i offentlig sektor
Dato: 10. mars
Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo, Keysersgate 15
Målgruppe: Ansatte i teknisk sektor, TV og andre som jobber med planlegging og utvikling i teknisk sektor, samfunnsplanleggere
Tema: Bruk av standarder i kommunen. Juridiske standarder, kvalitetsstandarder, styringssystemer (byggog anlegg, renhold, miljø, kunstgressdekker,
etc.)
Påmeldingsfrist: 17. februar
Deltakeravgift: 500 kroner
Antall: 100

Internasjonal vannkonferanse
Endelig dato ikke fastsatt
Sted: Oslo
Målgruppe: ISKA-tilknyttede,politiskemiljøer, NGO’er
Tema: Vann, privat eller offentlig, i Norge og i verden

Høgskolekonferanse
Vår 2010 (endelig dato ikke fastsatt)
Sted: Fagforbundetslokaler i Oslo, Keysersgate 15
Målgruppe: Ingeniører, samfunnsplanleggere, rådgivere, saksbehandlere, ledere og studenter
Antall: 70

Vann og avløpskonferanse
Dato: 9. og 10. Juni 2010
Sted: Fagforbundetslokaler i Oslo, Keysersgate 15
Målgruppe: Ansatte i VA-sektoren
Tema: Faglige og yrkesfaglige tema
Påmeldingsfrist: 2. mai
Deltakeravgift: 2200 kroner
Antall: 100

Havnekonferanse
Dato: 21.–23. september 2010
Sted: Kielbåten
Målgruppe: Havneansatte
Tema: Faglige og yrkesfaglige tema, miljø- og transportspørsmål
Påmeldingsfrist: 1. august
Deltakeravgift: 3500 kroner
Antall: 130

Høgskolekonferanse
Høst 2010 (endelig dato/sted ikke fastsatt)
Målgruppe: Ingeniører, samfunnsplanleggere, rådgivere, saksbehandlere,ledere og studenter

Vaktmesterkonferanse
Dato: 19.–20. oktober
Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo,Keysersgate 15
Målgruppe: vaktmestere medlemmer
Tema: Energieffiktivisering i bygg – med Enova
Påmeldingsfrist: 15. september
Deltakeravgift: 2200 kroner
Antall: 100

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia