Arbeiderbevegelsens politiske historie

Kurset gir innsikt i arbeiderbevegelsens spennende og tildels dramatiske politiske historie. Kurset gir en mulighet til samfunnsfaglig fordypelse i et felt som får stadig større aktualitet. Påmeldingsfrist 20.2.2010.
 

 

 

Kurset holdes på Sørmarka i tiden 12.-16. april 2010 

Et av hovedspørsmålene i kurset er å se på hvordan et kritisk blikk på historien kan gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Hva slags sammenheng er det mellom 1800-tallets massebevegelser og konfliktlinjene i norsk politikk i dagens Norge? 

Dette er et kurs som inngår i toppskoleringsutdanningen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og legger vekt på norsk politisk historie sett fra bevegelsens ståsted. Kurset er en av modulene i faget Historie/ideologi og samfunn.

Innhold:
• Politisk teori
• Konfliktlinjene i norsk politikk
• Innføringen av parlamentarismen
• Arbeiderbevegelsen og parlamentarismen
• Arbeiderbevegelsens partier
• Splittelse og samling
• Hvor var mikrofonene? Arbeiderbevegelsen og overvåking   

Foto: Nygaardsvold-regjeringen publisert av Arbeiderbevegelsens Arkiv og bibliotek
 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia