Fagdager for servicetorgansatte 21.-22.april 2010
Sted: Keysersgt 15 OSLO

Servicetorget - informasjonskanal og arbeidsplass
Ansatte ved servicetorg/kontor er arbeidsplassens/bedriftens ansikt utad og derfor viktige nøkkelpersoner. De har god kjennskap til egen organisasjon og lokalmiljø, og det forventes at en servicetorgansatt bl.a. skal: Svare kjapt, gi riktig informasjon, være tydelige, yte god service internt og eksternt, og takle uventede situasjoner. Krav fra omverden om god service og tjenesteyting er økende.

Med dette som utgangspunkt inviterer Seksjon kontor og administrasjon til fagdager i april. Program kommer.

Deltageravgift på kr 1500,- Reise og opphold må betales av den enkelte. (Hvert fylke får dekket utgifter reise og opphold av seksjonen sentralt for en person).

Mer informasjon vil komme når programmet er klart

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia