Fagbrev trafikkbetjenter - oppdatering
Vi har hatt møte med arbeidsgiversiden for å diskutere muligheter for et fagbrev og ev innhold i et slikt fagbrev. Forslag til søknad og kompetanseplan er utarbeidet. Det vil bli avholdt nytt møte i uke 9.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia