Seminar om Fagskole 8. - 9. april
Fagforbundet, seksjonene har besluttet å ha et seminar om Fagskole 8. - 9. april. Seminaret holdes i Fagforbundets lokaler, Landsstyresalen. Målet med konferansen er å sette fagskolen på dagsordnen.

Hva er fagskole - og hvilke muligheter/alternativer er fagskolen i relasjon til videre- og etterutdanning og kompetanseheving. Da det er begrenset plass i Landstyresalen vil invitasjonen, som sendes ut seinere, omfatte en fra hver seksjon i fylkene. Programmet for seminaret er ikke ferdigstilt
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia