KS er en bremsekloss for kommunal barnehageutbygging.

KS er en bremsekloss i den kommunale barnehageutbyggingen, mener Mette Henriksen Aas i Fagforbundet. Hun mener det er kortsiktig og uklokt å privatisere barnehager.

 

 

I en lang kommentarartikkel i Kommunal Rapport kritiserer hun arbeidsgiverorganisasjonen for ikke å kjenne sin besøkelsestid.

 

 

 

Meld deg på vårens kurs fra HR-seksjonen

Ansatte i Bergen kommune :

 

 

HR seksjonen arrangerer aktuelle kurser i løpet av våren
HR-seksjonens har våren 2010 kurs i blant annet medarbeidersamtalen, coachende lederstil, rekruttering og seniorkurs. Meld deg på via
Kursbørsen.
Mer informasjon finner du på
opplæringssiden LEANA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetansekartleggingen i Bergen kommune.

 

 

 

 

Det skal nå være gjennomført formal-kompetansekartlegging av alle ansatte

 

 

på alle arbeidsteder i Bergen kommune. Har dette skjedd på DIN arbeidsplass?

 

 

Om ikke må du ta kontakt med nærmeste leder og etterlyse dette.

 

 

Det som skal oppgis i kartleggingen er formalutdannelse ut over det som er kravet til

 

 

den stillingen du innehar, samt skolering/ kurs som du har gjennomført.

 

 

Fagforbundet anbefaler å heller ta med for mye enn for lite.

 

 

Arbeidsguppen skal nå gjennomgå det innkomne materialet. 

 

 

Deretter vil det bli ført forhandlinger om kriterier for event lønnstillegg.

 

 

Forhandlingsavdelingen gir ingen ”fagre løfter” her. Det må søkes ”friske midler” fra

 

 

Byrådet til dette.

 

 

Saken om Kompetansekartlegging skal være avsluttet før Tariffoppgjøret 2010 starter 1. mai.

 

 

 

 

Felles skolering i Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte i Byrådsavdeling Helse og inkludering.

 

 

Det planlegges felles skolering av ledere og tillitsvalgte i Byrådsavd helse og inkludering

 

 

i løpet av mars mnd. Vi ber våre resultatenhetstillitsvalgte i denne byrådsavdelingen være oppmerksomme på dette når tilbudet kommer, slik at de får delta på opplæringen.

 

 

Fra Fagforbundet Bergen kommune vil våre to hovedtillitsvalgte Wenche Myhre og Reidun Rosnes være med som medarrangører sammen med de andre organsisasjonene og Bergen kommune.

 

 

Vi kommer tilbake med mer info om dette.                                                                           

 

 

 

 


 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia