Velkommen til konferansen Kvinner & Ledelse 2010

9. Mars, Rica hotel Bergen, Christiesgt. 5-7.


INSPIRASJONSFOREDRAG MED ULIKE PERSPEKTIVER PÅ KVINNELIG LEDELSE.


Hvordan forvalter vi kvinner den makten vi har? Går vi inn på menns premisser og gjør som dem? Har du et bevisst forhold til at du er en kvinnelig eder? Hvordan motivere og få med seg de andre? Har kvinner spesielle utfordringer som ledere, som menn ikke har? Hvordan få kvinner til å søke lederstillinger? Hva skal til for at kvinner stiller lønnskrav? Dette er noen spørsmål vi ønsker å få belyst på konferansen.

Konferansen tar opp temaene kvinner og ledelse,likelønn, kvinner og media, kommunikasjon i et kjønnsperspektiv og nettverksbygging. Konferansen er rettet mot kvinnelige ledere, mellomledere og andre som har interesse for temaene.

 Arrangør: Fagforbundet, FO, LO stat og Likestillingsutvalget i LO Hordaland

Program:
Kl. 08.30 –08.50: Registrering og kaffe
Kl. 08.50 –09.00: Åpning v/Sølvi Folkedal ogJane Lyngholm Nilsen, KPU i FO Hordaland.
Kl. 09.00 –09.45: ”Kvinner i ledelse i offentlig sektor”. Likestillings-og diskrimineringsombudet v/Bjørg Unstad, leder for samfunnsavdelingen.
Kl. 09.45 –10.00: Pause
Kl. 10.00 –10.45: ”Likelønn!”. Kristina Jullum Hagen, kommunikasjonsrådgiver og medforfatter av boka ”Den lille forskjellen”.
Kl. 10.45 –11.00: Pause
Kl. 11.00 –12.30:”Fremtidsscenario -det maskuline og det feminine på vei mot skjønn forening innen økonomisk tenkning og kommunikasjon”. Irene Nygårdsvik, siviløkonom og driver av Spekulatoriet på Verftet.
Kl. 12.30 –13.30: Lunsj
Kl. 13.30 –14.15: ”Kvinnenettverk”. Camilla Anderson, grunnlegger av Fabian Invest. Erfaring fra blant annet media og nettverksarbeid.
Kl. 14.15 –14.30:Pause
Kl. 14.30 –15.20:”Medias fremstilling av kvinnelige ledere”, Hilde Sandvik, redaktør i Bergens Tidende og medforfatter av boka ”Hersketeknikker”.
Kl. 15.20 –15.30: Avslutning v/Birgit Stav, distriktssekretær i LO Stat.
Påmelding:
Påmelding via eget forbund. Påmeldingsfrist: 26. februar.
LO Stat dekker for sine medlemmer i Stat og Spekter.
Pris for medlemmer av andre forbund er kr. 500,-.
Kontaktpersoner:
LO Stat: Birgit Stav, tlf. 90 04 07 79 e-post birgit.stav@lostat.no
FO Hordaland: Sølvi Folkedal, tlf. 40 49 90 78 e-post s-folked@online.no
Fagforbundet: Aud Morken, tlf. 92 45 37 72 e-post aud.morken@radoy.kommune.no
Påmeldingsinformasjon:
Vi trenger å vite navn, forbund, e-post, om du jobber i Stat, Spekter, Kommune eller Privat

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia