Mat og ernæring – inkl. spesialkost

Ekstrakurs i Bergen 19 april 2010. Dette kurset har vært arrangert flere steder rundt i Norge med svært god oppslutning og strålende tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Kommunal Kompetnase er derfor glade for å kunne tilby dette kurset i Bergen.

Målgruppen for kurset er ansatte i kommunal helse- og sosialtjeneste; hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, andre med 3-årig videregående opplæring, samt kjøkkenpersonell og sykehusansatte.

Formålet med kurset er å øke deltakernes motivasjon og interesse for området mat og ernæring, å øke forståelsen av sammenhengen mellom kosthold og helse/sykdom, å øke kunnskapen om hva deltakeren selv kan gjøre for å bedre sine pasienters matinntak, noe som blant annet inkluderer riktig tilpasset kosthold for den enkelte pasient.

Les mer her på Kommunal Kompetanse sine hjemmesider

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia