JUSS for offentlige og private barnehager

Barnehagen er først og fremst en pedagogisk virksomhet. Samtidig er den en viktig samfunnsmessig arena og arbeidsplass for mange. Kurset er meget godt egnet for eiere og styrere i barnehagene – både private og offentlige.
Kurset byr på en gjennomgang av viktige juridiske sider ved privat barnehagedrift; særlig i forhold til arbeidsgiverrollen, men også i forhold til samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.

Det er Kommunal Kompetanse som arrangerer kurset på Grand Hotell Terminus 27 april 2010, og målgruppen er Virksomhetsledere og pedagogiske ledere i offentlige barnehager. Eiere av private barnehager, eier- og foreldrerepresentanter i styrende organer, styrere, pedagogiske ledere og andre med interesse for feltet

Les mer om kurset her hos Kommunal Kompetanse

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia