Private inn i hjemmesykepleien

Fra nyttår åpnet Bergen kommune opp for to private aktører i hjemmesykepleien. I første omgang skal selskapene bare operere i utvalgte bydeler og bare på dagtid, men fagforeningene er kritisk til såkalt fritt brukervalg innenfor hjemmesykepleien.

Les hele artikkelen her i Fagbladet

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia