Faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus

Styret i Seksjon helse og sosial har på møte den 26. januar oppnevnt medlemmer til faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus. Gruppa består av: Rita Benjaminsen (Sosionom, ansatt i psykiatritjenesten i Kvinnherad kommune), Hege Grøndalen (hjelpepleier, spes psykiatri, ansatt på Lillestrøm DPS), Terje Litsheim (pedagog, ansatt som faglig ansvarlig og veileder i Melås A/S ), Jonny Skogsrød (hjelpepleier, ansatt på DPS i Porsgrunn ), Unni Molund (vernepleier spes, psykiatri og rusomsorg, ansatt i psykiatritjenesten i Sørreisa kommune) og Bjørn Roger Knudsen (psykiatrisk hjelpepleier og tidligere medlem av faglig arbeidsgruppe for barnevern). Gruppa skal ha sitt første møte 18. og 19. februar hvor situasjonsbeskrivelse, utfordringer i yrkeshverdagen og kompetanseheving blir sentrale spørsmål.
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia