12 millioner til forskning om barnehager

UTDANNING2020 lyser ut midler til store forskerprosjekter på temaområdene C og D og moderate forskerprosjekter på alle temaområder i programplanen.

Det er et stort behov for å styrke forskningen om barnehagene og programmet vil prioritere dette området gjennom en egen utlysning av forskerprosjekter våren 2010. Utlysningen gjelder store forskerprosjekter innenfor programplanens temaområde C: Styring ledelse og organisering og D: Utdanning og samfunn og moderate forskerprosjekter innenfor alle temaområdene i programplanen. Det lyses ut inntil 12 mill. kroner. Utlysningen er muliggjort ved at programmet er tilført ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet.

Fullstendig utlysningstekst finner du her.

Søknadsfrist er 21. april 2010.
 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia