Konferanse for hovedverveombud / verneombud 8.-9 april 2010

Målet for konferansen er:
Faglig påfyll til medlemmer i Fagforbundet som har disse vervene.
Komme sammen og møte andre med samme verv.
Gi innspill til HMS utvalget.

Kostnader ved denne samlingen blir dekket av Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet sentralt.

Vi dekker ikke reiseutgifter eller tapt arbeidsfortjeneste.

Bindende påmeldingsfrist: 23.mars 2010.

Rammeprogram

Konferanse for Hovedverneombud/ verneombud.

8.-9. april 2010

Dag 1 

Kl. 10.00            Ankomst- kaffe og registrering

Kl. 10.30            Åpning, Velkommen, presentasjon av utvalget. Hvem er vi og hva gjør vi?

Kl. 10.45            Nettverksarbeid V/ Fagforbundet

Kl. 12.00            Fagforbundets vedtekter og retningslinjer,              

                           HVO sine oppgaver, - rolle, og plass i fagforeningen og i organisasjonen.

                           v/ Stein Guldbrandsen

Kl.14.00             Lunsj

Kl.15.00            "Hvordan tilfredsstille arbeidsmiljølovens aktivitetskrav på en god måte, med særlig fokus¨
på de vanskelige personalsakene"

                            Harald Pedersen, jurist og spesialist på arbeidsmiljørett.                      

Kl 18.00             Avslutning

Kl 19.30             Middag og sosialt samvær.


Dag 2                                                

Kl 09.00             HVO sin rolle og oppgaver i praksis og i daglig virke.

                           v/ Leif Johnsen, Konsernhovedverneombud Helse vest.

Kl.10.45             Kaffe og utsjekking 

Kl.11.00             Gruppearbeid med fokus på å få dannet nettverk.

Kl.12.00             Oppsummering /Tilbakemelding, Avslutning         

Kl. 13.00            Lunsj

Kl. 14.00            Hjemreise

Sted: Hardangerfjord Hotell , Øystese
Tid: 8.-9 april 2010, oppstart første dag kl. 10.00. Avslutning neste dag kl. 14.00
Kontaktperson: Kari Suphammer, Mob 95 72 71 07, e-post; kari.suphammer@austevoll.kommune.no
 

Påmelding og mer info trykk her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia