Medikamenthåndtering i skole og barnehage

FORLENGET PÅMELDINGSFRIST til kurset i Bergen den 16. mars fra kl 09 - 1700. Fristen er satt til 8. mars, og de trenger flere påmeldte for ikke å måtte avlyse kurset.

Lov om skolehelsetjeneste pålegger alle skoler og barnehager å etablere kontroll- og dokumentasjonssystem for medikamenthåndtering. Videre sier arbeidsmiljøloven at alle som har ansvar for barn i forhold til sin jobb har krav på opplæring i medikamenthåndtering

For mer informasjon og påmelding ser her på Kommunal kompetanse sine sider

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia