Arna helseheimMedlemsmøte på Arna Helseheim i dag
Tillitsvalgte på Arna helseheim, Erik Hals hadde kalt inn medlemmene til møte i dag. På dagsorden sto den økonomiske situasjonen med nedtrekk i budsjettet til helseheimen og hvilke konsekvenser det medfører for de ansatte. I tillegg så ønsket han og vi i fagforeingen at medlemmene skulle fortelle oss hva de ønsket av Fagforbundet på arbeidsplassen,og valg av tilltitsvalgte.
 
Hovedtillitsvalgt på Helse og inkludering Wenche Myhre og leder i fagforbundet Bergen Lillian Vangberg var tilstede for å orientere om Fagforbundet Bergens arbeid og høre på hvordan medlemmene opplever de økonomiske innsparingene på arbeidsplassen.

På Arna helseheim skal det spares inn ved å redusere bruk av vikarer. Dette er gjort tidligere og har jo gått bra. Så nå"gjentar man suksessen"
- og sparer ytterligere. Tidligere tok man ikke inn vikar første dagen ved sykdom, nå skal det vistnok gå flere dager med redusert bemanning. Hovedtillitsvalgt Wenche Myhre tar med seg tilbakemeldingene i sitt videre arbeid,
 
Erik Hals ble gjenvalgt som tillitsvalgt og Fagforbundet Bergen gratulerer med valget.

Under her følger noen flere bilder fra møtet


 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia