INVITASJON TIL KVELDSSEMINAR

Sted: Kantinen Bergen Rådhus
Dato: 12.april
Tid: 18.00 – 21.00
Tema:  Barn og Ungdom med ADHD

Foreleser: Anne Berit Sandtorv fra Hjellestadklinikken

Målgruppe: Personell som arbeider med barn og ungdom

Pris:
Medlemmer kr 100,-  
Andre kr 300,-

Enkel bevertning!

Påmelding innen 6. april 2010

http://www.kurs-hordaland.no/

Ang spørsmål kontakt:

 

Solgunn Dale Mob: 90257590   solgunn.dale@bergen.kommune.no

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia