Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon KiD

For hvem
Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med personer som har ulike depresjonstilstander. Det kreves minimum 3 års universitets-/høgskoleutdanning.

Kursets mål
Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskel-tilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. De lave kostnadene forbundet med anvendelse av kurset og kurskonseptet innebærer at det er praktisk mulig og ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få dette til, må det utdannes kursledere i kommunene. Kommunal Kompetanse arrangerer teorikurs for å lære opp kursledere i hele landet. Kurset går over 5 sammenhengende dager. Hittil har over 800 personer over hele landet deltatt på denne kurslederopplæringen!
Lære opp kursledere som deretter kan holde kurs i egen kommune/nærmiljø, virksomhet eller foretak.

Sted Augustin hotel,BERGEN
Dato 03. – 07. mai 2010 (5 dager – 36 timer)
Påmeldingsfrist 09. april - 2010

Maks 20 deltakere gjør at kurset kan bli fulltegnet før påmeldingsfristen. Rask påmelding er også ønskelig for å få sendt ut materiell som skal leses før kurslederopplæringen.

For hele invitasjonen trykk her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia