Sikkerhet i grøfter
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Sikkerhet i grøfter i Bergen 27. april 2010.

Målgruppen er personell som driver med grøftearbeider av ulik art, herunder utskifting av eksisterende anlegg, lekkasjer, ledningsbrudd, nyanlegg m.m. Anleggsledelse, oppsynsmenn, baser, byggherrer, formenn, fagarbeidere, hjelpearbeidere, innleide underentreprenører, samt andre innen fagområdet

Kursets formål
Gi deltakerne kunnskap om hvilke regelverk man må forholde seg til når man skal utføre denne typen arbeid, samt hvordan man kan utføre jobben på en sikker og forsvarlig måte..

Påmeldingsfristen er 2. april

Temaer som vil bli tatt opp:
• Regelverk
• Grøfteforskriften 151: Graving og avstivning av grøfter
• Byggherreforskriften 534: Sikkerhet, helse og miljø på bygg og anleggsplasser
• Grøfteplaner
• Risikovurdering
• Avviksmeldinger
• Hva kreves av verneutstyr?
• Skiltplaner i forbindelse med grøfting på offentlig vei
• Hva kreves av innleide entreprenører?
• Hva gjør vi hvis uhellet skjer? Prosedyre
• Erfaringsutveksling

Kursholder
Lars Tveiten, regionalt verneombud siden 2003 for Norsk Arbeidsmandsforbund, private anlegg Buskerud. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt i Statens Vegvesen fra 1997 – 2003. Bakgrunn som anleggsarbeider fra 1985.

For å lese invitasjonen og påmelding trykk her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia