Foreleserne Fullsatt arkivfagdag vel gjennomført
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon (SKA) har i samarbeid med Fagforbundet Hordaland Fylkesforening SKA gjennomført dagens fagdag for arkivpersonell.

Det var en fullsatt sal som møtte arrangørene og foreleserne i dag. Nærmere 70 fremmøtte på dagens fagdag er noe vi er fornøyd med.

Tema for dagen var Arkiv og offentlighetsloven. Ingebjørg Jensine Gullbrå, som er nestleder ved sentralarkivet i Hordaland Fylkeskommune startet dagen med å og gjennomgå dokumentbehandling og innsynsforespørsel og hvordan dette gjøres i Hordaland Fylkeskommune.

Avdelingsdirektør  ved Riksarkivet Anne Mette Dørum fortsatte resten av dagen med tema om åpenhet i forvaltningen og de arkivmessige konsekvenser som følge av ny Offentlighetslov.

Presentasjonene som foredragsholderne brukte vil bli sendt deltakerne på e-post.

Dette var en fagdag og et tilbud til medlemmer i Fagforbundet som arbeider med arkiv og fagdagen var gratis.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia