Krisehjelp og sorgarbeid

Invitasjon til fagdag 7. juni 2010
Foreleser: John Grimsby

Mange yrkesgrupper i Fagforbundet vil i arbeid og privat komme i kontakt med mennesker som er rammet av sykdom, sorg og ulike kriser. Slike møter er krevende: hvordan ønsker vi å framstå – og hva kan vi si og gjøre? Dessuten: hvordan ta vare på oss selv i møte med andres kriser?

 Krisereaksjoner og krisehjelp
 Sorg og sorgarbeid
 Hjelperolle og profesjonalitet
 Omsorg ved livets avslutning
 Avskjed, ritualer og religion
 Å se den døde – terapi eller traume?
 Møte med mennesker i krise og sorg - hva gjør det med hjelperen?
 Identifikasjon, bearbeidelse og avlastningssamtaler
 Helse, humor og galgenhumor
 Arbeidsmiljø, kollegastøtte og egenomsorg

Foreleser er John Grimsby. Han har mange års erfaring som sykehusprest, veileder og kursholder. Han er kjent som en engasjert foreleser med faglig tyngde og en form det er lett å lytte til. Til daglig er han spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. Han underviser også ved Høgskolen i Oslo.

Kurset er godkjent i Fagforbundets kliniske fagstige.

Tid: 7. JUNI 2010.
Klokka: 10- 16.

Sted: Hovedstasjonen Bergen.

Pris: Medlemmer. 400. Ikke medlemmer. 1000.

Påmelding   innen  25. mai. på http://www.kurs-hordaland.no
Har du spørsmål ta kontakt med Seksjonsleder  Sigrun Bøe Perez. Eller Seksjonsleder SST Bjørn Furnes.
 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia