Undersøkelse om utdanning

Noe av hensikten med undersøkelsen er å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning blant seksjonens medlemmer. Undersøkelsen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arbeidstakere i stillinger som normalt lyses ut med krav om høyere utdanning. Undersøkelsen er anonym, og vi håper at så mange som mulig vil delta. Klikk på følgende lenke for å komme til undersøkelsen: http://web.refleks.com/?surveyid=38408

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia