Fagdager for arkivansatte 21.-22.oktober 2010

Interkommunalt samarbeid, arkivering og journalføring på kemnerkontoret, kassasjon (fysiske mapper med sensitive opplysninger), arkivfaglige bestemmelser, arkivet i et NAV-kontor, etikk - varsling og taushetsplikt, rutiner og arkivhold i private bedrifter.

Deltakerne må bestille hotell selv. Dette gjelder ikke representanten fra fylket.

Elektronisk påmelding her.

Aktuelle dokumenter

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia