Bruk stemmeretten

 

Frist for medlemmene til å stemme er 28.juni. Stemmesedlene skal sendes/leveres fagforeningen senest kl 1500 den 28 juni.

1. Medlemmene må avgi stemme og pakke stemmeseddelen inn i konvoluttene slik som beskrevet i det tilsendte dokumentet.

2. Konvolutten/stemmeseddelen leveres din tillitsvalgte som igjen må få den levert til fagforeningen. Evt kan du sende den i posten til oss.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia