Tariffoppgjøret 2010 i Samfo-området

Forhandlingene mellom Fagorbundet og Samfo om revisjon av overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket finner sted mandag 28. juni. Fagforbundet forhandler på vegne av ca 450 arbeidstakere. Fagforbundet krever at en større del av lønnsdannelsen skal skje sentralt og vil på denne bakgrunn kreve et generelt tillegg samt at minstelønnssatsene heves betydelig ut  over det generelle tillegget.

I tillegg vil det bli krevd en betydelig økning av kvelds-og nattillegget samt lørdags-og søndagstillegget.

Kontaktpersoner under tariffoppgjøret:

Gerd Eva Volden, 97795223, gerd.eva.volden@fagforbundet.no

Ola J Ellestad. 90514384, ola.ellestad@fagforbundet.no

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia