Samling for tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn

 

I august arrangerer Fagforbundet et arbeidsseminar rettet mot tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn eller medlemmer som peker seg ut som engasjert i dette område.

Hensikten med seminaret er å etablere en referansegruppe som kan bidra med innspill på hvordan Fagforbundet kan jobbe målrettet for våre medlemmer med minoritetsbakgrunn.

Det avholdes på Sørmarka den 25. og 26. august. Forslag til mulige deltagere sendes Sylvi Nergaard snarest.

Du finner mer informasjon her

 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia